[Docscaliu-info][info] Re: Encriptar mail

Ignasi Belda i Reig is05654 a salleURL.edu
dic jun 6 06:19:25 CEST 2001


El 05 Jun 2001 18:13:36 +0200, Dani P. escribió:
> Home, crec que "encriptar" és bastant correcte, doncs la seva arrels és
> llatina, crec, no? no és "cripta", d'on deriva "críptic" (intel·ligible).


Jo diria que ve del Grec, no? Kryptos o algo així.  Ja li ho preguntaré
a la meua germana que estudia grec.

Natxo Belda.


Més informació sobre la llista de correu caliu-info