[Docscaliu-info]Imprimir pàgines man

Leopold Palomo Avellaneda lepalom a wol.es
dim abr 8 11:39:05 CEST 2003


A Dimarts 08 Abril 2003 20:18, Sergi Coll va escriure:
Hola,

gràcies (a tu també Josep Sort)

És curios el que m'ha passat. Malgrat que tenia el directori 
/usr/share/groff/...
no tenia instal·lat el paquet grof ???

però tenia groff?

o sigui que l'instal·lat i aire, tot funciona.

Gracies de nou.

Leo


> Prova de fer un 'strace' del programa groff.
>
> 	strace groff
>
> Per veure en quina ruta va a buscar el fitxer DESC. En el meu cas és:
>
> 	/usr/share/groff/1.18.1/font/devps/DESC
>
> Aquest fitxer és necessari perquè funcioni el groff. A mi em va passar que
> el vaig compilar jo amb la variable "prefix" i anava ha buscar el fitxer en
> una ruta incorrecte.
>
> Potser això t'ajudi.
>
> Per cert per imprimir planes man faig servir:
>
> 	man -t man >man.ps
>
> o
>
> 	man .-t man |lpr
>
> Salut.


> A Dimarts 08 Abril 2003 19:53, Leopold Palomo Avellaneda va escriure:
> > Hola,
> >
> > potser és molt obvi, però estic intentar imprimir una pàgina del man, o
> > sigui poder passar-la a ps o html i sempre em trobo amb un error. Em
> > podeu donar un cop de mà, si us plau.
> >
> > Exemple:
> > palomo a lira:~$ man --help
> > usage: man [-c|-f|-k|-w|-tZT device] [-adlhu7V] [-Mpath] [-Ppager]
> > [-Slist] [-msystem] [-pstring] [-Llocale] [-eextension] [section] page
> > ... ...
> > -H, --html         use lynx or argument to display html output.
> > ....
> > palomo a lira:~$ man -H ls > ls.html
> > Reformatting ls(1), please wait...
> > /usr/bin/groff: can't find `DESC' file
> > /usr/bin/groff:fatal error: invalid device `html'
> > man: command exited with status 768: /usr/bin/zsoelim /tmp/zmanawQAPb |
> > /usr/bin/groff -mandoc -Thtml > /tmp/hmanwxSmCe/ls.html
> > palomo a lira:~$
> >
> > També si faig: man man
> >
> > ....
> >  man -l -Tdvi ./foo.1x.gz > ./foo.1x.dvi
> >      This command will decompress and format the nroff source
> > manual page ./foo.1x.gz into a device independent (dvi) file. The
> > redirection is necessary as the -T flag causes output to be directed
> > to stdout with no pager. The output could be viewed with a program such
> > as xdvi or further processed into PostScript using a program such as
> > dvips.
> >
> > ......
> >
> > aleshores:
> >
> > palomo a lira:~$ man -l -Tdvi /usr/share/man/man1/ls.1.gz > ./ls.dvi
> > /usr/bin/groff: can't find `DESC' file
> > /usr/bin/groff:fatal error: invalid device `dvi'
> > man: command exited with status 768: /usr/bin/zsoelim /tmp/zmant2qVCo |
> > /usr/bin/tbl | /usr/bin/groff -mandoc -Tdvi
>

Més informació sobre la llista de correu caliu-info