[caliu-info] Biblioteca punyetera

Xavi Drudis Ferran xdrudis a tinet.cat
dim des 7 18:44:51 CET 2010


On Tue 07/12/10 14:35 , roger <romer91 at gmail.com> wrote:

> $ LD_LIBRARY_PATH="/root/libc/"; ldd /root/usr/sbin/arpwatch
> 

Aquí sobra un punt i coma, no? (i un $ però suposo que no l'has escrit, que és el prompt). 
Al menys en bash però crec que en altres intèrprets també. 
VAR=valor executable parametres 
executa l'executable en un entorn on la VAR val valor, 
però 
VAR=valor ; bla bla 
són dues sentències. A la primera, la sentència buida s'executa amb VAR=valor, i a la segona
fa el que sigui havent-se oblidat de l'entorn de la sentència anterior. 

Potser volies dir 
export LD_LIBRARY_PATH="/root/libc/"; ldd /root/usr/sbin/arpwatch

Això funcionaria però et deixaria la variable amb aquest valor per a les següents comandes i 
essent la variable la LD_LIBRARY_PATH probablement no ho vols. 
Més informació sobre la llista de correu caliu-info