[caliu-info] problemes amb el mirall d'ubuntu 14.04

Alex Muntada alexm a caliu.cat
dis maig 10 13:00:25 CEST 2014


Hem fet alguns canvis al servidor web per tal que les respostes
HTTP siguin el més semblants possibles a les que fan els miralls
de Canonical.

Les persones que heu patit aquest problema ens podríeu indicar
si encara us passa?

Salut i moltes gràcies per l'ajuda,
Alex
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 801 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://llistes.cpl.upc.edu/pipermail/caliu-info/attachments/20140510/a5a7d8a8/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu caliu-info