[Docscaliu-no-epatents] Article

Rafael Carreras rafael.carreras at gmail.com
Thu Jul 14 06:39:13 CEST 2005


A Dimecres 13 Juliol 2005 22:51, Eduard Fabra i Bori va escriure:
> Perdoneu, però Vaig una mica perdut, i no sé quines parts hi han per fer
> ara mateix. Algú em pot dir quines parts hi han sense assignar?

Els capítols són:
Introducció: Què són les patents. Què és el programari. Què són les patents de
programari. [Orestes]
Les patents de programari acaben amb la innovació. [Rafael]
Situació a Europa: pràctiques de l'EPO [Xavi]
Aventures i desventures d'una directiva a Brussel·les. [Xavi]
Situació actual.
Conclusions.

Els no marcats no estan assignats.
Si no vaig errat, diumenge hauria d'estar tot fet. :-)

> A Dimecres 13 Juliol 2005 18:17, Rafael Carreras va escriure:
> > A Dimarts 12 Juliol 2005 18:54, Xavi Drudis Ferran va escriure:
> > > > Com heu quedat?
> > > > Quines parts queden lliures?
> > >
> > > No sé que haguem quedat en res. Però per mi l'Orestes pot fer la
> > > introducció, i jo puc fer com a mínim "la situació a Europa pràctiques
> > > de l'EPO" i "aventures i desventures d'una directiva a Brussel·les" i
> > > algun dels altres (si de cas comencem per una part cadascú i les que
> > > faltin ens les tornem a repartir ? )
> >
> > Com que ningú més no diu res, jo m'agafo la part de "Les patents de
> > programari acaben amb la innovació".
>
> Atentament,

-- 
Rafael Carreras
rafael.carreras_at_gmail.com
http://caliu.info
http://www.lafarga.org/user/view/222
https://www.ubuntulinux.org/wiki/CatalanTeam
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://llistes.cpl.upc.edu/pipermail/caliu-patents/attachments/20050714/b33964e9/attachment.pgp>


More information about the caliu-patents mailing list