[Ubuntucat-info] k3b bloqueja la gravadora

Josep linux_krro a ya.com
dll oct 1 23:36:42 CEST 2007


A Dilluns 01 Octubre 2007, Orestes Mas va escriure:

> Per cert, quan dius que el graveman "funciona" (suposo que abans que es
> bloquegi la gravadora), significa que has aconseguit gravar completament un
> DVD amb el graveman, amb les mateixes versions del nucli que utilitzes quan
> el k3b es penja?

Exacte, això mateix.

> No se m'acut on més pot residir l'error. Per tant, com diu Cubells, jo
> miraria de reinstal·lar un nucli anterior (per si l'error és el 2), o
> actualitzar el firmware (per si l'error és l'1).

Lo de provar amb un kernel antic ja ho havia fet.
Ara, en arrancar, he iniciat amb el 2.6.20.15.
Obro consola, faig k3b i em dona:
======================
Linux krro 2.6.20-15-generic #2 SMP Sun Apr 15 07:36:31 UTC 2007 i686 
GNU/Linux
josep a krro:~$ k3b
kdecore (KAction): WARNING: KActionCollection::KActionCollection( QObject 
*parent, const char *name, KInstance *instance )
(K3bDevice::HalConnection) initializing HAL >= 0.5
Mapping udi /org/freedesktop/Hal/devices/storage_model_DVD__RW_DVD8801 to 
device /dev/scd1
Mapping udi /org/freedesktop/Hal/devices/storage_model_DVD_ROM_GDR8164B to 
device /dev/scd0
/dev/scd0 resolved to /dev/scd0
/dev/scd0 is block device (0)
/dev/scd0 seems to be cdrom
bus: 4, id: 0, lun: 0
(K3bDevice::Device) /dev/scd0: init()
(K3bDevice::Device) /dev/scd0 feature: DVD Read (MMC5)
(K3bDevice::Device) /dev/scd0 feature: DVD+R
(K3bDevice::Device) /dev/scd0 feature: DVD+RW
(K3bDevice::ScsiCommand) failed:
              command:  MODE SENSE (5a)
              errorcode: 70
              sense key: ILLEGAL REQUEST (5)
              asc:    24
              ascq:    0
(K3bDevice::Device) /dev/scd0: MODE SENSE length det failed.
(K3bDevice::ScsiCommand) failed:
              command:  MODE SENSE (5a)
              errorcode: 70
              sense key: ILLEGAL REQUEST (5)
              asc:    24
              ascq:    0
(K3bDevice::Device) /dev/scd0: MODE SENSE with real length 65535 failed.
(K3bDevice::Device) /dev/scd0: modeSense 0x05 failed!
(K3bDevice::Device) /dev/scd0: Cannot check write modes.
(K3bDevice::ScsiCommand) failed:
              command:  MODE SENSE (5a)
              errorcode: 70
              sense key: ILLEGAL REQUEST (5)
              asc:    24
              ascq:    0
(K3bDevice::Device) /dev/scd0: MODE SENSE length det failed.
(K3bDevice::ScsiCommand) failed:
              command:  MODE SENSE (5a)
              errorcode: 70
              sense key: ILLEGAL REQUEST (5)
              asc:    24
              ascq:    0
(K3bDevice::Device) /dev/scd0: MODE SENSE with real length 65535 failed.
/dev/scd1 resolved to /dev/scd1
/dev/scd1 is block device (1)
/dev/scd1 seems to be cdrom
bus: 4, id: 1, lun: 0
(K3bDevice::Device) /dev/scd1: init()
(K3bDevice::Device) /dev/scd1 feature: CD Mastering
(K3bDevice::Device) /dev/scd1 feature: CD Track At Once
(K3bDevice::Device) /dev/scd1 feature: DVD Read (MMC5)
(K3bDevice::Device) /dev/scd1 feature: DVD+R
(K3bDevice::Device) /dev/scd1 feature: DVD+RW
(K3bDevice::Device) /dev/scd1 feature: DVD+R Double Layer
(K3bDevice::Device) /dev/scd1 feature: DVD-R/-RW Write
(K3bDevice::Device) /dev/scd1 feature: Rigid Restricted Overwrite
(K3bDevice::Device) /dev/scd1: dataLen: 60
(K3bDevice::Device) /dev/scd1: checking for TAO
(K3bDevice::Device) /dev/scd1: checking for SAO
(K3bDevice::Device) /dev/scd1: checking for SAO_R96P
(K3bDevice::ScsiCommand) failed:
              command:  MODE SELECT (55)
              errorcode: 70
              sense key: ILLEGAL REQUEST (5)
              asc:    26
              ascq:    0
(K3bDevice::Device) /dev/scd1: checking for SAO_R96R
(K3bDevice::Device) /dev/scd1: checking for RAW_R16
(K3bDevice::Device) /dev/scd1: checking for RAW_R96P
(K3bDevice::ScsiCommand) failed:
              command:  MODE SELECT (55)
              errorcode: 70
              sense key: ILLEGAL REQUEST (5)
              asc:    26
              ascq:    0
(K3bDevice::Device) /dev/scd1: checking for RAW_R96R
(K3bDevice::ScsiCommand) failed:
              command:  GET PERFORMANCE (ac)
              errorcode: 72
              sense key: NO SENSE (2)
              asc:    0
              ascq:    3
(K3bDevice::Device) /dev/scd1: GET PERFORMANCE length det failed.
(K3bDevice::ScsiCommand) failed:
              command:  MODE SENSE (5a)
              errorcode: 0
              sense key: NO SENSE (2)
              asc:    0
              ascq:    0
(K3bDevice::Device) /dev/scd1: MODE SENSE length det failed.
(K3bDevice::ScsiCommand) failed:
              command:  MODE SENSE (5a)
              errorcode: 0
              sense key: NO SENSE (2)
              asc:    0
              ascq:    0
(K3bDevice::Device) /dev/scd1: MODE SENSE with real length 65535 failed.
(K3bDevice::DeviceManager) setting current write speed of device /dev/scd1 to 
0
/dev/scd0 resolved to /dev/scd0
(K3bDevice::DeviceManager) dev /dev/scd0 already found
/dev/scd1 resolved to /dev/scd1
(K3bDevice::DeviceManager) dev /dev/scd1 already found
(K3bDevice::DeviceManager) found config entry for devicetype: HL-DT-ST DVD-ROM 
GDR8164B
(K3bDevice::DeviceManager) found config entry for devicetype: PHILIPS DVD+-RW 
DVD8801
Devices:
------------------------------
Blockdevice:  /dev/scd0
Generic device:
Vendor:     HL-DT-ST
Description:  DVD-ROM GDR8164B
Version:    0D08
Write speed:  0
Profiles:    DVD-ROM, CD-ROM
Read Cap:    DVD-ROM, DVD-R doble capa, DVD+R doble capa seqüencial, DVD-R 
salt de doble capa, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW doble capa, DVD+R doble capa, 
CD-ROM
Write Cap:   Error
Writing modes: Cap
Reader aliases: /dev/scd0
------------------------------
Blockdevice:  /dev/scd1
Generic device:
Vendor:     PHILIPS
Description:  DVD+-RW DVD8801
Version:    4D28
Write speed:  0
Profiles:    DVD-ROM, DVD-R seqüencial, DVD-RW sobreescriptura restringida, 
DVD-RW seqüencial, DVD+RW, DVD+R, DVD+R doble capa, CD-ROM, CD-R, CD-RW
Read Cap:    DVD-ROM, DVD-R, DVD-R seqüencial, DVD-R doble capa, DVD+R 
doble capa seqüencial, DVD-R salt de doble capa, DVD-RW, DVD-RW 
sobreescriptura restringida, DVD-RW seqüencial, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW doble 
capa, DVD+R doble capa, CD-ROM, CD-R, CD-RW
Write Cap:   DVD-R, DVD-R seqüencial, DVD-RW, DVD-RW sobreescriptura 
restringida, DVD-RW seqüencial, DVD+RW, DVD+R, DVD+R doble capa, CD-R, CD-RW
Writing modes: SAO, TAO, En brut, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96R, 
Sobreescriptura restringida
Reader aliases: /dev/scd1
------------------------------
kdecore (KAction): WARNING: KActionCollection::operator+=(): function is 
severely deprecated.

{ la gravadora esta bloquejada; li dono l'ordre de formatar un dvd i diu:}

josep a krro:~$ QGDict::hashKeyString: Invalid null key
QGDict::hashKeyString: Invalid null key
k3b: ERROR: : couldn't create slave : No s'ha pogut crear l'io-slave:
klauncher ha dit: Protocol desconegut ''.
k3b:
(K3bDevice::DeviceManager) request for empty device!
(K3bDevice::ScsiCommand) failed:
              command:  PREVENT ALLOW MEDIUM REMOVAL (1e)
              errorcode: 0
              sense key: NO SENSE (2)
              asc:    0
              ascq:    0
(K3bDevice::ScsiCommand) failed:
              command:  START STOP UNIT (1b)
              errorcode: 0
              sense key: NO SENSE (2)
              asc:    0
              ascq:    0
(K3bDevice::ScsiCommand) failed:
              command:  START STOP UNIT (1b)
              errorcode: 0
              sense key: NO SENSE (2)
              asc:    0
              ascq:    0
(K3bDevice::DeviceManager) request for empty device!
(K3bDevice::DeviceManager) request for empty device!
(K3bDevice::DeviceManager) request for empty device!
========================

Gracies.


-- 

Salutacions,

Josep [Pota Blava]
Usuari de Linux nº 386779
Uns consells:
https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/UbuntucatNetiquetteMés informació sobre la llista de correu Ubuntucat-info