[Ubuntucat-info] Scànner

Orestes Mas orestes a tsc.upc.edu
diu oct 7 15:00:05 CEST 2007


A Diumenge 07 Octubre 2007, Jordi Alins va escriure:
> Hola,
>
> He iniciat des de la cònsola i dóna aquest error que em sembla que no tés
> res a veure amb l'scànner. Al menú de Kooka surt un punt de color verd amb
> el nom de l'scànner

Això és bo

> però no reacciona en prémer la vista prèvia. 

Això no és bo. Jo suggereixo un problema de permisos. Els usuaris amb permís 
per escanejar han de pertànyer al grup "scanner"

A quins grups pertanys tu? (tecleja l'ordre "groups" en una consola i ho 
sabràs).

D'altra banda podria ser que malgrat pertànyer al grup correcte els permisos 
del dispositiu estiguessin mal col·locats. Fes una cosa: endolla l'escàner i 
connecta el cable USB i envia 2 o 3 coses:

1) La sortida de l'ordre "lsusb"

2) La sortida de l'ordre "ls -lR /proc/bus/usb/"

3) Potser també la sortida de l'ordre "cat /proc/bus/usb/devices"

Orestes.Més informació sobre la llista de correu Ubuntucat-info