[Ubuntucat-info] Aplicacions KDE sense conexió

Josep Sànchez Mesegué josep.sanchez a ubuntu.cat
div oct 12 18:08:29 CEST 2007


Potser, donada l'experiència de l'Albert i els símptomes que tu tens,
seria bo intentar-ho eliminant completament (purge) i tornant a
instal·lar el knetwork-manager o com es digui el paquet que et gestiona
la xarxa.


-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Això és una part	d'un missatge, signada digitalment
URL: <http://llistes.cpl.upc.edu/pipermail/ubuntucat-info/attachments/20071012/f6e0c1f0/attachment.pgp>


Més informació sobre la llista de correu Ubuntucat-info