[Ubuntucat-info] Paquets trencats a l'actualitzar a Gutsy

Albert Astals Cid aacid a kde.org
dij oct 25 19:05:57 CEST 2007


A Dijous 25 Octubre 2007, Carles Oriol va escriure:
> > Recordo que Adept no és un programa del projecte KDE.
> >
> > Albert
> > _______________________________________________
>
> Eps... l'adept no el conec ja que no l'uso però malgrat no ser un
> programa del projecte kde és un programa per a kde. Ara si que m'has
> deixat força planxat, un kdeista extremadament purista...
>
> El començament del missatge sols era per tocar els nassos a
> l'Orestes :-).

Vull dir que si jo faig un programa q fa servir libgnome i és una merda, no 
crec que sigui correcte que diguis "El gnome es una merda pq aquest programa 
no val res".

Albert

>
>     Carles


-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://llistes.cpl.upc.edu/pipermail/ubuntucat-info/attachments/20071025/e42d19fd/attachment.pgp>


Més informació sobre la llista de correu Ubuntucat-info